กราฟ

จงอธิบาย  กราฟ จากสมการ  y = 2x-4      

1. จงทำตาราง

2. เขียนกราฟ

3. บอกความสัมพันธ์ ระหว่าง ค่า y  และ x

Advertisements

โลกแห่ง it

ข่าวสาร it    Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

แบบฝึกหัด ปริมาตรและพื้นที่ผิว

 

คำแนะนำ

          ส่งคำตอบได้ในช่องความคิดเห็น
  1. กระป๋องนมสูง  4.4  เซนติเมตร  เส้นผ่าศูนย์กลาง  2.1  เซนติเมตร  บรรจุนมเต็ม  กระป๋องมีปริมาตรเท่าไร

ก.       15.246  ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข.       15.326  ลูกบาศก์เซนติเมตร

ค.       15.426  ลูกบาศก์เซนติเมตร

ง.        15.526  ลูกบาศก์เซนติเมตร

2. ทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง  14  นิ้ว  และ สูง  18  นิ้ว  ถ้าต้องการนำกระดาษมาปิดรอบข้าง จะต้องใช้กระดาษอย่างน้อยกี่ตารางนิ้ว

ก.  0   ตารางนิ้ว               ข.   722   ตารางนิ้ว

ค.  752  ตารางนิ้ว                ง.   792   ตารางนิ้ว